Energiteknik – en förklaring

Energiteknik är en bred term som omfattar flera teknikområden, bland annat termodynamik, elektricitet och magnetism. I energivärlden anses fossila bränslen vara en av de viktigaste energikällorna.

Energi alstras när värme eller mekanisk rörelse appliceras. Detta kan antingen göras genom att bränna bränsle, extrahera det, eller separera bränslet. Det finns olika former av energi, beroende på deras källa och deras potentiella tillämpningar. Termisk energi är den vanligaste formen av energi, medan elektrisk energi kan skapas från olika material såsom batterier. Energiteknik kan i stort sett klassificeras som sol-, vind- och geotermisk teknik. Energiteknik är för närvarande den dyraste formen av energi som används. Dess kostnader är beroende av de material och den utrustning som måste användas för att utvinna energi från naturliga källor, liksom kostnaden för att utvinna energi från andra källor som kol, naturgas och olja.

Förnybar energi

Solenergi är den vanligaste typen av förnybar energi. Solljus används för att värma vatten, omvandla den till ånga som sedan används för att driva turbiner som skapar el. Geotermisk teknik omfattar skörd av naturlig energi genom jordens kärna. Dessa tekniker kräver olika delar av ett visst material för att fungera. Det anses slösaktigt om dessa delar inte skördas. Den energi som utvinns ur solen behöver till exempel vissa kemikalier för att producera ånga och el. Detta innebär att det är nödvändigt med storskalig gruvdrift för att kunna skörda denna energi. Dessutom måste olika typer av processer kunna producera rätt produkt med önskad effektivitet. Till exempel, om för mycket värme frigörs, kommer processen inte att fungera korrekt och resulterar i avfall. I vissa fall kan vissa material bli förorenade med skadliga kemikalier som skulle hindra energiproduktionen.

I takt med att denna teknik fortskrider ersätts mer traditionella energikällor av alternativa energikällor. Geotermisk energi är till exempel den mest effektiva energiformen som inte behöver värmas upp för att generera ström. Andra former av energi inkluderar kärnkraft, sol, vind och vattenkraft.

Detta är en bra sida fgtitkonsult.se om näringsliv.