Aktieportfölj – ekonomisk riskspridning

Riskdiversifiering är en term som används i investeringsgemenskapen för att beskriva användningen av olika tillgångsklasser, själva tillgångar eller olika blandningar av tillgångar i sin portfölj. Det handlar också om att hantera riskerna för framtida händelser och det är också den mest tillförlitliga metoden för att säkra en portfölj mot förlust eller inflation. Naturligtvis finns det många andra användningsområden för riskspridning i investeringsvärlden och alla av dem fungerar bra om det görs på rätt sätt.

När du börjar göra din forskning om riskspridning och hur det kan påverka din investeringsportfölj, kan du hitta dig själv inför ordet ”fintech” ganska ofta. Fintech är en förkortning för ”finansiell teknik” men har inget att göra med den senaste heta nya tekniken som introduceras i investeringsvärlden. Snarare är det kombinationen av finansmarknaderna och näringslivet, eftersom dessa är de två viktigaste enheterna som driver finansmarknaderna. De två viktigaste komponenterna i finans är kredit och aktier. Det finns andra former av eget kapital som kan innehålla skuldinstrument, men i den här artikeln kommer vi att fokusera på aktier. Båda dessa tillgångsklasser anses av många vara hörnstenen i en framgångsrik investeringsportfölj.

Ett av de största problemen investerare står inför idag är att de kommer att vilja göra riskspridning utan att riktigt inse omfattningen av finans och hur många typer av tillgångar kan vara inblandade. De flesta investerare har inte en aning om vilken typ av tillgångar som ingår när man tänker på diversifiering. Misstaget handlar bara om hur många tillgångstyper du talar om. Några av de tillgångstyper som ingår i finans är fastigheter, privata företag, aktiefonder, hedgefonder, derivat, aktier (både vanliga och föredragna), aktie- och obligationsfonder, optioner m.m. Nu om du funderar på att göra riskspridning för fastigheter och privata ekonomi, dessa två kategorier är sannolikt redan omfattas av din riskhantering planer. Aktiefonder, hedgefonder och derivat är dock olika kategorier och kommer att kräva ytterligare analys och utvärdering innan du bestämmer dig för att sätta någon av dem i din diversifierade portfölj.

Finansbeslut

Det finns många anledningar till att investerare väljer att göra finansbeslut. En anledning är att minska den risk som är inblandad i tillgången. Den andra anledningen är att få mer valuta för pengarna och undvika risken för total förlust. Medan vissa människor säger att det är en fråga om personligt val, är det faktum att riskspridning är en mycket viktig del av alla smarta portfölj. Riskspridning handlar inte bara om att titta på sambandet mellan tillgångarna i din portfölj och inte låta din portfölj gå ner för långt. Det handlar också om att titta på den risknivå som är inblandad och minska den risken så mycket som möjligt. Om du gör finans, då måste du titta på avkastningen för var och en av tillgångarna i din portfölj och bestämma det bästa sättet att hantera din risk.

Till exempel har du en diversifierad portfölj av aktier och står inför en nedgång i din avkastning och kan bara handla en tillgångsklass av portföljen. I de flesta fall innebär detta att det bästa valet för dig är att lägga till ytterligare en tillgångsklass till din portfölj. Du kan sedan lägga till en annan tillgångsklass medan du fortfarande handlar med den tillgången.

Besök denna sida kapitalinvestering.se om ekonomi för mer information.